Varje år anmäls 25-35 000 fall av våld mot kvinnor. Var fjärde kvinna utsätts för någon form av våld, antingen det är psykiskt, fysiskt, sexuellt, latent eller ekonomiskt våld. Det är en folkhälsoproblem som borde uppmärksammas mycket mer, anser Susanna Udvardi på Freezonen.

Försäkringskassan hanterade 11 000 ärenden förra året som berörde våld mot kvinnor och mörkertalet är mycket stort.

– Om du tror att din kollega är utsatt för våld i sitt hem, behöver du fråga om det men med respekt, säger Susanna Udvardi. Om kollegan exempelvis bortförklarar synliga tecken på våld, prata med chefen och berätta om dina misstankar. Tror du att det är akut, ring Polisen på 112. 

Utsatta personer är ofta nerbrutna och förminskade. Det kan dröja innan de vågar berätta om sina erfarenheter. Det kan även vara väldigt olika i vilken fas de befinner sig i. Våldsutsatta har ofta har flera anledningar till att dölja sin utsatthet på sitt arbete, vilket kan vara bra att känna till. Här är några anledningar: 

  • Jobbet är en "fristad" från våldsutövaren. (Förutsatt att de inte jobbar på samma ställe.)
  • Våldet har blivit ”normaliserat”. Det vill säga hon är helt nedbruten och tror att våldet som utövas är hennes fel.
  • Hon är livrädd och vågar inte agera.
  • Hon har barn. Våldsutövaren har fått sagt att hon förlorar vårdnaden om hon agerar.
  • Hon avlyssnas men vet inte hur. Antingen det är via mobilen eller annat sätt.

Agera - du kan rädda liv

– Det är alltid viktig att agera om du har märkt något - du kan rädda liv! uppmanar Susanna Udvardi och lägger till att om personen har barn, är den/de också våldsutsatt(a). Ett barn som bevittnar våld är våldsutsatt, enligt svensk lag.

Att fråga om våldet är känsligt - tänk på att ställa frågan när ni är ensamma tillsammans. Dels är det respektfullt, dels öppnar du upp för att hon skall kunna berätta. Du vet bäst själv hur du kan ställa frågan. Susanna Udvardi tipsar om att inte komplicera det. Ett enkelt ”Hur är det ställt”? kan räcka långt. 

Var en god lyssnare och berätta att det finns hjälp att få. Kvinnojourer är utbildade i svåra samtal och många socialtjänster har stödfunktioner dit du kan ringa anonymt. Kanske bör du polisanmäla? 

– På Freezonen har vi både stödtelefon och stödchatt, berättar Susanna Udvardi. Samt en juristchatt som alla kan kontakta, antingen du är kollega, anhörig eller utsatt. Ja, det finns hjälp att få och viktigast är att kunna förmedla just det. 

Tecken på att hon kan vara våldsutsatt

Var uppmärksam på följande tecken, eftersom de kan tyda på att hon är våldsutsatt: hon är tillbakadragen, hänger aldrig med på jobbaktiviteter, partnern ringer och/eller skickar sms flera gånger dagligen, känns bevakad och kanske även berättar om bevakningen. Och viktigast av allt - hon har synliga tecken på våld.

Om hon nekar, fråga henne igen, rekommenderar Susanna Udvardi. 

– Prata med chefen eller HR. Varje arbetsplats bör ha rutiner på hur de hanterar våldsutsatta medarbetare. Det är en lika viktig fråga som att alla företag har en handlingsplan för hur de hanterar missbruk.

 

Marie Hagberg

 

 

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog