Tibetansk självhealing är en metod för att förbättra och förstärka kroppen med hjälp av mental kraft. Boris Aranovich är en av förespråkarna för metoden och har lärt ut Tibetansk självhealing i många år, men har nu startat en egen kurs i det.

Tibetansk självhealing började inte helt otippat i Tibet och enligt Boris Aranovich var läran länge hemlig, men att man nu börjat öppna upp mer kring det. Till exempel har fler och fler har börjat prata om kvantfysik, vilket i grunden är vad tibetansk självhealing handlar om enligt Boris.

- Tibetansk självhealing är på många sätt en modern metod och egentligen inte så konstig. Kroppen gör varje dag olika saker av sig själv som att balansera våra kotor, men också saker som vi tänker. Vill vi göra en specifik rörelse skickar vi ut signaler genom kroppen som resulterar i rörelsen. Det är informationsstruktur, förklarar han.

Tibetansk självhealing handlar med andra ord om att med hjälp av det mentala nå ut till olika delar av kroppen; organ, nerv- och hormonella system eller ibland till och med på cellnivå. Det handlar om att med praktiska och konkreta verktyg komma i kontakt med sin kropp.

- Det handlar om att styra sina tankar och energier; lite som när vi vill uppnå ett mål. Vi tänker oss målet, skapar de energier vi behöver för att klara målet och arbetar sedan med de energier vi skapat, fortsätter Boris.

Effekten av tibetansk självhealing

Med hjälp av det mentala arbetet vill man förbättra dessa binära system inom kroppen, där Boris menar att mycket handlar om att plocka bort negativa program som man satt igång hos sig själv.

- När jag började undervisa tibetansk självhealing var jag själv förvånad över effekterna; hur hormoner balanserades och hur nervsystemet förbättrades.  Vi kan inte alltid hjälpa andra, men vi kan alltid hjälpa oss själva. Med tankens kraft kan vi nå vilka områden som helst och det omfattar inte bara hälsoproblematik utan också hela livet.

Han påpekar dock att det finns olika verktyg och att det många gånger handlar om att arbeta med en kombination av allt.

- Hälsa är komplext och det är viktigt att poängtera att det finns olika läror och mediciner och att man många gånger behöver göra flera åtgärder. Tibetansk självhealing behandlar den mentala delen och min kurs kommer visserligen vara uppbyggd utifrån sex binärer som behandlar olika delar av kroppen och principer, men grunden är alltid det mentala som också är fokus för den tibetanska självhealingen. Man kan säga att det är framtidens terapi; tanke och kropp som jobbar ihop, avslutar Boris Aranovich.

Nina Jansdotter
Webbpedagog