Bodil Strängliden erbjuder flera utbildningar inom hud och skönhet, på distans, via sitt företag Vizuelle. Här berättar hon om dem samt ger tips och råd för dig som vill jobba inom denna nisch, som enligt henne växer stadigt. 

Spray Tan

Brun utan sol som sprays på med en maskin kan du läsa helt på distans. Kurskompendiet är omfattande med hudkunskap och kontraindikationer samt har en enkel punktlista att följa för att utöva behandlingen korrekt. Felsöknings-listan ger information om behandlingen inte ger det önskade resultatet. Här är det bara övning som gäller. Det finns även en kort demo-film att tillgå. Dokumentation och foto samt litet teoriprov krävs. Diplom på genomgången teorikurs.

Fransstylist & Nagelterapeut

En stor del av det omfattande innehållet i dessa yrkesutbildningar kräver mycket studier och övningar utanför lärarledd undervisning. Praktiska träningsmoment dokumenteras och kan utföras på den egna hemorten. Obligatoriska, fysiska lektioner och genomgång finns kvar enligt gällande timplan. Dokumentation/ foto krävs samt examensprov både teoretiskt och praktiskt. Diplom/Certifikat efter avklarade moment.

- Det ingår i nagelterapeut- och fransstylist-utbildningarna, en komplett härdplastutbildning (den erbjuds i alla sådana utbildningar) eftersom hälsan kan ta skada utan skyddsåtgärder. Det ingår även en bokföringskurs, omfattande starta eget stöd och marknadsföring eftersom det är just detta som krävs för att kunna driva eget. Meningen är ju att kunna klara sig som företagare efter kursen. Coachning vid företagsstart är en nyckel i kurserna, säger Bodil.

Vaxning, Färgning av fransar & bryn, Lash Lift (permanent frans-böjning) och Brow Lamination (permanent bryn-formning)

Dessa korta kurser innebär endast en dags praktisk genomgång men i gengäld praktiserar du hemma och dokumenterar alla behandlingar med foto som mailas för feedback. Diplom efter avklarade moment.

Vizuelle Academy följer skolverkets rekommendationer:  

Centralt inom vuxenutbildningen är att flexibilitet alltid ska eftersträvas. Flexibiliteten i distansutbildning gör att eleven kan kombinera studierna med arbete eller andra skolformer, men kan även underlätta för dem som bor långt från skolan. Flexibiliteten kan även gynna elever som har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i skolförlagd utbildning. Definition av lärarledd undervisning enligt skolverket: En distans-, eller online-kurs kräver tillgång till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Detta kan ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling”.

Hur fick du den idén att du ville erbjuda denna typ av utbildningar?

- Under de många år som jag bedrivit utbildningsverksamhet, har jag stött på elever som önskar sig en alternativ lösning. Ett önskemål har varit möjligheten att kombinera med andra studier, arbete eller föräldraledighet. Jag har även arbetat i den kommunala skolan och har där sett vilka krav som skolverket ställer på tillgänglighet.

Vad är fördelarna med att utbilda sig inom skönhet på distans?

 1. Du behöver inte följa ett strikt schema som krockar med ditt övriga liv
 2. Du får all uppmärksamhet som individ
 3. Du kan studera och praktisera en stor del, i lugn och ro i ditt hem
 4. Du kan genast få svar på just dina frågor
 5. Stor flexibilitet och individanpassad undervisning erbjuds
 6. Du får kursmaterialet som en digital fil i god tid att läsa in dig på, vilket underlättar inlärningen på plats

Vad är utmaningarna för eleven?

 1. Att vara disciplinerad och avsätta tid hemma
 2. Att förstå att det krävs mer av individen, att studera på distans
 3. Att förstå vikten av att ha kunskaper utöver själva behandlingen (bokföring/marknadsföring)

 Tror du att distansutbildning inom denna nisch kommer att bli vanligare framöver och i så fall, varför är det så?

 1. Alternativa utbildningsformer har funnits länge, men kommer att öka och ställa större krav på flexibilitet i takt med att efterfrågan ökar
 2. Allt fler tar chansen att kunna arbeta med det de brinner för
 3. Att kunna kombinera sina studier med andra förpliktelser, är för många en  nödvändighet

Dina tips till de som går distanskurser inom skönhet.

 1. Tänk på att utbildningarna kräver mycket tid för hemarbete
 2. Lägg upp ett fungerande schema hemma - och följ det
 3. Var inte rädd för att ställa frågor - det är meningen
 4. Om du ska hyra in sig på en befintlig salong, se till att det finns ett skriftligt avtal som reglerar dina rättigheter och skyldigheter

Denna artikel är skriven utifrån ett samarbete mellan influencer Nina Jansdotter och Bodil Strängliden, Vizuelle.  

Läs mer om utbildningarna på www.vizuelle.se

Nina Jansdotter
Webbpedagog