Den senaste tiden har jag engagerat mig i en debatt som jag tycker är alldeles för tyst. Det handlar om samverkan mellan den traditionella vården och de alternativa behandlingsformerna.

Jag heter Susanne Jönsson och jag är grundaren av Soul & Heart Journey School. I mer än 20 år har jag haft förmånen att få arbeta med alternativ friskvård, och sen 2002 är det mitt arbete på heltid.

Som Helhetsterapeut och lärare i skolans tekniker, möter jag dagligen elever och klienter som berättar om den hjälp de har fått på olika sätt.

Genom åren har jag haft förmånen att arbeta med mer än tiotusen elever och klienter, från hela världen faktiskt. Jag vet att alternativa behandlingsmetoder fungerar, vi ser detta varje dag i vårt arbete. För oss är det också självklart att rekommendera våra klienter att gå till läkaren om det behövs. Att samverka och att samarbeta med vården är en självklarhet för oss.

Det finns många olika former av alternativa behandlingsmetoder, mångfalden är bra och kompetensen är hög. Att vi är många, gör att fler har en möjlighet att få hjälp. Jag tror också att de allra flesta i vårt yrke önskar att vi kan samarbeta öppet med vården, det hade underlättat i många fall.

Samarbete behövs! Inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Redan 2013 kom WHO ut med en rapport som rekommenderar alla länder att utöka samverkan mellan traditionell och alternativ vård.

Här i Sverige samarbetar vi redan, med det vet inte vården om. Våra klienter vågar oftast inte berätta för sina läkare att de går till oss, detta av rädsla för att deras läkare inte ska vilja behandla dem längre eller att de inte ska engagera sig fullt ut.

Det finns också många inom vården som är utbildade inom alternativa behandlingsformer men det vågar de inte tala om, av rädsla att förlora sitt arbete.

Samverkan behövs och sker redan. Det finns en undersökning som visar att så många som var tredje svensk har provat olika former av alternativa behandlingsmetoder och att 72 procent av Sveriges befolkning tycker att alla ska ha rätt att välja vilken form av behandling de vill ha. Källa: Undersökning Novus Alternativ medicin/ behandling 2019

Även när det handlar om patientsäkerhetet behövs ett samarbete. Det säkraste för patienterna är att de kan och vågar berätta för sina läkare att de samtidigt får alternativa behandlingar. Det bästa är om det då finns kunskap om vad det innebär, så att patienterna får stöttning i alla delar av deras vård.

Det är tid för ett öppet samarbete mellan alternativ och traditionell vård, tillsammans kan vi hjälpa fler!

 

Susanne Jönsson
Soul & Heart Journey School

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog