Kryssningsföretaget MSC Cruises sjösätter ett av branschens mest miljövänliga kryssningsfartyg, MSC Euribia, i Köpenhamns hamn den 8 juni 2023. Lanseringen av MSC Euribia är ett steg på vägen mot att reducera utsläpp av växthusgaser och minska klimatpåverkan.

MSC Cruises vill göra kryssningar till ett mer hållbart resealternativ. Genom det nya fartyget Euribia satsar MSC Cruises på:

  • Användandet av naturgas som drivmedel, vilket reducerar koldioxidutsläppen med upp till 25 procent jämfört med traditionella bränslen. 
  • Avancerad reningsteknik av avloppsvatten.
  • Möjlighet att driva fartyget på el i de hamnar där landström finns att tillgå för att ytterligare möjliggöra minskade utsläpp.
  • Bullerreducering för att minska sin påverkan på det maritima livet.
  • Energieffektiva lösningar ombord för belysning med mera.
  • Spel utvecklade för att lära barn om vikten av hållbarhet.

Läs mer om fartyget här: https://www.msccruises.se/kryssningar/fartyg/msc-euribia

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog