Det finns många grupper på Facebook som växer så det knakar. Inte minst tjejgrupper. Behovet av att föra dialog, få tips och känna igen sig i andra kvinnors historier, är stort. En sådan grupp är Girls Only, som drivs av administratören och eldsjälen Linda Elm.

Linda är 42 år och fembarnsmamma., som själv har levt ett enormt traumatiskt liv, som tragiskt nog kantats av våldtäkter kriminalitet och missbruk. Hon lider av psykisk ohälsa med bipolaritet, borderline och PTSD. Fyra av hennes fem barn är diagnostiserade med ADHD.

En mötesplats för stöttning

Gruppen som heter Girls Only är som andra en ”tjejgrupp”, en mötesplats, där största målet är att visa stöttning, respekt och hänsyn.

- Gruppen har fått en stark inriktning mot att fokusera på ämnen rörande psykisk ohälsa och hur man kan vända sitt mående till något positivt, säger Linda.

Enligt henne så fungerar gruppen väldigt bra. Många andra grupper tenderar att ha väldigt mycket drama vilket de har extremt lite av, menar hon.

- Det roligaste med att vara admin är att forma gruppen samt att få en möjlighet att vara en förebild. Det som däremot ibland kan vara utmanande är att många har många olika åsikter och så vidare.

Vidare förklarar Linda att de inte jagar nya medlemmar genom att lägga ut tävlingar och liknande, utan de får in nya medlemmar för att ordet sprids och människor söker sig in av nyfikenhet.

Vad har du för tips till andra som vill starta en grupp?

Mitt tips är att ha en klar vision, en plan och ett mål. Jag tog över denna grupp för cirka ett och ett halvt år sedan och då ändrade jag den dåvarande riktningen mot att som nu mer ha en mer mental – och psykisk inriktning, avslutar Linda Elm.

Nina Jansdotter
Webbpedagog